Tập đoàn Gelex tiếp tục mua lại trước hạn gần 500 tỉ đồng trái phiếu

Đánh giá sàn giao dịch toàn cầu

Tập đoàn Gelex tiếp tục mua lại trước hạn gần 500 tỉ đồng trái phiếu

[ad_1]

Công ty CP Tập đoàn Gelex (GEX) vừa công bố kế hoạch mua lại trước hạn các lô trái phiếu đã phát hành. Cụ thể, Gelex ra quyết định mua lại trước hạn 2.000 trái phiếu theo mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu với tổng giá trị 200 tỉ đồng, mã GEXH2124002. Thời gian dự kiến mua lại ngày 23.12. Đây là lô trái phiếu đã phát hành ngày 23.12.2021 với kỳ hạn 3 năm (đáo hạn ngày 23.12.2024) và lãi suất cố định 8,5%/năm. Lô trái phiếu này được phát hành với tổng mệnh giá 1.000 tỉ đồng. Như vậy, nếu mua thành công, lô trái phiếu GEXH2124002 sẽ còn lại 800 tỉ đồng.

Tập đoàn Gelex tiếp tục mua lại trước hạn gần 500 tỉ đồng trái phiếu  - ảnh 1

GEX liên tục mua lại trước hạn các lô trái phiếu đã phát hành

Bên cạnh đó, Gelex cũng công bố kế hoạch mua lại 777 trái phiếu mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị 77,7 tỉ đồng với mã TP.GEX.2020.01. Thời gian dự kiến mua lại từ ngày 9.12 cho tới khi hết dư nợ trái phiếu. Mã trái phiếu TP.GEX.2020.01 được phát hành với mệnh giá 300 tỉ đồng vào tháng 5.2020 với kỳ hạn 3 năm và còn lại đang lưu hành 77,7 tỉ đồng.

Thêm vào đó, Tập đoàn Gelex dự kiến mua lại 648 trái phiếu mã BONDGEX/2020.01 (trái phiếu 1), với tổng mệnh giá 64,8 tỉ đồng với ngày phát hành 22.7.2020 và ngày đáo hạn ngày 22.7.2023. Đối với mã trái phiếu 1 này, tổng mệnh giá phát hành 200 tỉ đồng, hiện còn đang lưu hành 64,8 tỉ đồng. Song song, GEX cũng thông qua kế hoạch mua lại 1.303 trái phiếu mã BONDGEX/2020.02 (trái phiếu 2) tổng mệnh giá 130,3 tỉ đồng với ngày phát hành 23.7.2020 và cũng đáo hạn ngày 23.7.2023. Đối với mã trái phiếu 2, tổng mệnh giá phát hành 200 tỉ đồng, hiện còn đang lưu hành 130,3 tỉ đồng.Thời gian dự kiến mua lại 2 mã trái phiếu này đều bắt đầu từ ngày 28.11 cho đến khi hết dư nợ trái phiếu.

n

Như vậy, nếu Tập đoàn Gelex mua thành công 4 lô trái phiếu nói trên, tổng giá trị mua lại là 473 tỉ đồng.

Từ tháng 5 đến tháng 7 vừa qua, Gelex cũng đã mua lại hàng ngàn tỉ đồng trái phiếu trước hạn. Gần đây nhất, GEX đã mua lại 1.352 đơn vị tương đương 67,6% lượng trái phiếu đang lưu hành của lô trái phiếu mã BONDGEX/2020.01 phát hành ngày 22.7.2020. Tổng giá trị mua lại là 135,2 tỉ đồng trên tổng mệnh giá phát hành 200 tỉ đồng…[ad_2]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *