Phạt chứng khoán KIS do sai phạm trong tư vấn phát hành trái phiếu Tân Hoàng Minh

Đánh giá sàn giao dịch toàn cầu

Phạt chứng khoán KIS do sai phạm trong tư vấn phát hành trái phiếu Tân Hoàng Minh

[ad_1]

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 758/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP chứng khoán KIS Việt Nam. Cụ thể, KIS bị phạt 250 triệu đồng do có hành vi không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ chính xác, có thể kiểm chứng được và có đầy đủ các nội dung theo quy định phải có trong hồ sơ. Công ty chứng khoán KIS Việt Nam là đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu cho 3 đợt chào bán của Công ty CP Cung điện Mùa đông – công ty con của Tập đoàn Tân Hoàng Minh – vào tháng 11.2021 và tháng 3.2022. Tuy nhiên, KIS chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc rà soát việc đáp ứng đầy đủ quy định về hồ sơ chào bán trái phiếu riêng lẻ theo quy định.

Phạt chứng khoán KIS do sai phạm trong tư vấn phát hành trái phiếu Tân Hoàng Minh - ảnh 1

Công ty chứng khoán KIS Việt Nam bị xử phạt do sai phạm về tư vấn phát hành trái phiếu cho Cung điện Mùa đông

Đó là, phương án phát hành của 3 đợt chào bán nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty CP Cung điện Mùa đông thông qua nhưng chưa có nội dung về kế hoạch bố trí nguồn và phương thức thanh toán lãi, gốc trái phiếu và trách nhiệm, nghĩa vụ của từng tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ liên quan đến việc phát hành trái phiếu quy định. Bên cạnh đó, tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành có ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập và quy định phương án phát hành chi tiết. Công ty Cung điện Mùa đông đã công bố thông tin các phương án phát hành chi tiết do Chủ tịch Hội đồng quản trị ký mà chưa có Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua các phương án phát hành chi tiết này.

Đồng thời, sai phạm nữa là các bản công bố thông tin trước đợt phát hành trái phiếu chưa đảm bảo đầy đủ thông tin như không có thông tin về những người chịu trách nhiệm chính công bố thông tin về đợt phát hành trái phiếu (không có thông tin Chủ tịch Hội đồng quản trị của tổ chức phát hành, không có thông tin về tổ chức tư vấn là KIS); Không kèm Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 theo hồ sơ phát hành.

n

Ngoài ra, KIS Việt Nam còn bị phạt 85 triệu đồng do không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định như Báo cáo định kỳ tình hình tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu doanh nghiệp quý 4/2021, năm 2021, quý 1/2022; Báo cáo định kỳ tình hình đăng ký, lưu ký trái phiếu năm 2021; Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2021; Báo cáo định kỳ tình hình giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ quý 1/2021, quý 2/2021 và quý 3/2021…

Trước KIS Việt Nam, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng xử phạt 2 công ty chứng khoán có sai phạm trong hoạt động tư vấn chào bán trái phiếu thuộc các công ty con của Tân Hoàng Minh. Đó là Công ty chứng khoán Everest và Công ty chứng khoán An Bình cũng liên quan đến các đợt chào bán trái phiếu của Cung Điện Mùa Đông và Công ty CP đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil.[ad_2]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *