Nâng cấp Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam thành tổng công ty

Đánh giá sàn giao dịch toàn cầu

Nâng cấp Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam thành tổng công ty

[ad_1]

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký quyết định thành lập, tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) có trụ sở chính tại TP.Hà Nội và chi nhánh tại TP.HCM. VDSC được thành lập trên cơ sở chuyển đổi Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Nâng cấp Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam thành tổng công ty  - ảnh 1

Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam được chuyển đổi thành tổng công ty

Đây là doanh nghiệp Nhà nước được tổ chức quản lý dưới hình thức Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Theo quyết định thành lập, vốn điều lệ của VSDC là 1.000 tỉ đồng – được xác định bằng vốn chủ sở hữu của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm trước ngày VSDC được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

n

VSDC kế thừa tất cả quyền lợi, trách nhiệm của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam theo quy định của pháp luật; thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định tại luật Chứng khoán, luật Doanh nghiệp, luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan; thực hiện đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại luật Doanh nghiệp.

VSDC có chức năng tổ chức thực hiện đăng ký, lưu ký, bù trừ, thanh toán chứng khoán; giám sát hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật chứng khoán. Song song đó, cơ quan này có nhiệm vụ cung cấp thông tin liên quan đến việc sở hữu chứng khoán trong công ty đại chúng, tổ chức phát hành theo yêu cầu của công ty đại chúng, tổ chức phát hành đó và cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Giám sát hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán; giám sát tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán; giám sát việc tuân thủ nghĩa vụ của thành viên của VSDC…[ad_2]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *