Kinh Bắc muốn mua lại 100 triệu cổ phiếu để giảm vốn điều lệ

Đánh giá sàn giao dịch toàn cầu

Kinh Bắc muốn mua lại 100 triệu cổ phiếu để giảm vốn điều lệ

[ad_1]

KBC sẽ tổ chức họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 lần 2 vào ngày 28.12. Theo tài liệu họp, công ty sẽ trình cổ đông phương án mua lại 100 triệu cổ phiếu, tương ứng 13% số lượng cổ phiếu đang lưu hành để giảm vốn điều lệ. Phương thức giao dịch là khớp lệnh hoặc thỏa thuận theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch nhưng không cao hơn 34.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng với số tiền chi tối đa là 3.400 tỉ đồng. Hiện KBC đang đứng ở giá 23.700 đồng/cổ phiếu và mức giá tối đa mà công ty mua lại cao hơn khoảng 30%. Công ty CP Chứng khoán Navibank sẽ là đại lý thực hiện giao dịch mua cổ phiếu.

Kinh Bắc muốn mua lại 100 triệu cổ phiếu để giảm vốn điều lệ - ảnh 1

Khu công nghiệp Quang Châu do Kinh Bắc phát triển

Đồng thời, Hội đồng quản trị Kinh Bắc muốn xin ý kiến cổ đông thông qua việc hủy phương án chào bán 150 triệu cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 theo nghị quyết đại hội cổ đông ngày 10.2.2022. Công ty cho biết diễn biến của thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2022 bị sụt giảm mạnh, hầu hết các cổ phiếu bị giảm giá nghiêm trọng trong đó có KBC, không thuận lợi cho việc phát hành riêng cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ. Do đó, Hội đồng quản trị chưa triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2022 như đại hội cổ đông đã phê duyệt.

n

Ngoài ra, Kinh Bắc cũng lấy ý kiến cổ đông về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 20% (1 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng). Thời gian dự kiến thực hiện trong năm 2023. Công ty có thể chi trả hoặc tạm ứng cho cổ đông thành một đợt hoặc nhiều đợt trong năm. Mặt khác, công ty cũng trình cổ đông thông qua việc niêm yết các trái phiếu theo quy định do công ty đã phát hành và phát hành mới trong năm 2023 cho đến thời điểm của kỳ họp đại hội cổ đông gần nhất năm 2024; ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết các trái phiếu theo quy định…[ad_2]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *