GDP quý 1 của Nhật Bản tăng 1,6% hàng năm

Đánh giá sàn giao dịch toàn cầu

GDP quý 1 của Nhật Bản tăng 1,6% hàng năm

Tổng sản phẩm quốc nội của Nhật Bản trong quý từ tháng 1 đến tháng 3 đã tăng 0,4% so với quý trước trên cơ sở thực tế được điều chỉnh theo mùa, không bao gồm ảnh hưởng của thay đổi giá và 1,6% trên cơ sở hàng năm, theo số liệu sơ bộ do Nội các công bố Văn phòng vào thứ Tư. Đây là mức tăng trưởng dương đầu tiên trong ba quý. Sự phục hồi của nền kinh tế sau đại dịch vi-rút corona và chi tiêu tiêu dùng mạnh mẽ đã thúc đẩy tăng trưởng chung.

GDP thực tế cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 tăng 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái, năm thứ hai liên tiếp tăng trưởng dương.

Tốc độ tăng trưởng hàng năm trong quý cao hơn nhiều so với mức 0,7% trung bình của các dự báo do QUICK tổng hợp trước. So với quý trước, cầu trong nước đóng góp 0,7 điểm phần trăm và cầu nước ngoài đóng góp 0,3 điểm phần trăm.

Tiêu dùng cá nhân, trụ cột của nhu cầu trong nước và chiếm phần lớn GDP, tăng 0,6% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu quý thứ tư liên tiếp tăng trưởng dương. Sự phục hồi sau đại dịch đã dẫn đến sự tăng trưởng trên diện rộng trong các lĩnh vực liên quan đến dịch vụ như dịch vụ ăn uống, nhà ở và vận tải.

Các mặt hàng lâu bền như ô tô được mở rộng nhờ nới lỏng các hạn chế về nguồn cung đối với chất bán dẫn. Đối với hàng hóa không lâu bền, thực phẩm có đóng góp tiêu cực do giá cao, nhưng tiêu thụ điện tăng và chuyển biến tích cực về tổng thể.

Đầu tư vốn, một trụ cột khác của nhu cầu trong nước, tăng 0,9%, lần tăng đầu tiên trong hai quý vừa qua. Đầu tư vào ô tô, bao gồm cả ô tô công ty và xe tải, đã tăng lên. Đầu tư nhà ở tăng 0,2%, quý thứ hai liên tiếp tăng trưởng tích cực.

Đầu tư công tăng 2,4%, quý tăng thứ tư liên tiếp. Tốc độ tăng nhanh hơn so với mức 0,2% của quý trước, chủ yếu là do tiến độ thực hiện ngân sách bổ sung thứ hai cho năm tài chính 2022, được phê duyệt vào tháng 12. Chi tiêu của chính phủ không thay đổi do chi phí tiêm chủng COVID giảm.

Xuất khẩu giảm 4,2%, lần giảm đầu tiên trong sáu quý. Mặc dù mức tiêu thụ của du khách nước ngoài đến Nhật Bản, được phân loại là xuất khẩu trong phép tính, tăng do nới lỏng các hạn chế nhập cảnh từ tháng 10, nhưng xuất khẩu thiết bị sản xuất chất bán dẫn lại giảm do thị trường chất bán dẫn toàn cầu suy yếu. Ô tô và máy móc xây dựng cũng giảm.

Nhập khẩu giảm 2,3% do hoạt động kinh tế trì trệ ở Trung Quốc do sự lây lan của virus corona. Nhu cầu nước ngoài, được tính bằng cách lấy xuất khẩu trừ đi nhập khẩu, đã đóng góp một phần tiêu cực.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *